Bóg w swojej miłości stworzył człowieka, a następnie dał mu ziemię w posiadanie. Wszelka roślinność oraz zwierzęta żyjące na ziemi są nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Dzięki nim możemy zjeść obiad, pójść do zoo, a nawet podłożą nam jako transport. Podręcznik do religii “Poznaję boży świat z księgarni internetowej” zaprasza dzieci do udziału w dziele stworzenia. Książka wprowadza młodego człowieka w historię świata oraz ludzi, którzy kiedyś chodzili po ziemi.

Kiedyś i dziś według Biblii

Tworząc ziemię od podstaw, Bóg stworzył morza, oceany, roślinność, a także zwierzęta, które żyją w każdym z tych miejsc. Stwórca zadbał o każdą najmniejszą cząstkę swojego dzieła, a siódmego dnia odpoczął. Dzięki Bogu współczesna cywilizacja ludzka może poznawać wielkie dzieło stworzenia przez księgę zwaną Biblią. Napisana pod natchnieniem pokazuje nam, począwszy od starego testamentu dzieje rodu Dawida i kończy się Apokalipsą Świętego Jana, która mówi o końcu świata. 

Na kartach księgi zapisana jest również historia syna Bożego Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany, a od niego zaczęła się religia. Młodzież oraz dzieci mogą porównać życie ludzi kiedyś z życiem człowieka nowoczesnego. Biblia nie opisuje czasów teraźniejszych, ale zawarte w niej instrukcje inspirują naukowców do dalszych badań.

Podręcznik do religii dla uczniów szkoły podstawowej

Podręcznik “Poznaję boży świat” opracowany został przez Elżbietę Kondrak oraz Krzysztofa Mielnickiego. Książka uświadamia ucznia, że za każdą cudowną rzeczą stoi Bóg i powinniśmy z szacunkiem się do niego zwracać. Podręcznik uczy również miłości do drugiego człowieka, a także poszanowania rodziców.

Publikacja zawiera merytorycznie zebrane informacje w zrozumiałej formie dla dzieci klas 1 szkoły podstawowej. Młody człowiek czytający podręcznik dowie się jakimi wartościami powinien się kierować w swoim życiu, a także zastanowi się nad własnym życiem. Wiara w Boga oraz obcowanie z nim pozwoli uczniom budować fundament, który przyniesie owoce w dorosłym życiu.

Daniel