Religia stanowi nieodłączną częścią naszej kultury, a także uczy młodego człowieka miłowania bliźniego. Podręcznik “Poznaję boży świat” pomaga zrozumieć uczniom, jaką ważną część ich życia wypełnia ten, który stworzył niebo i ziemię. Wiara w Boga pozwala zrozumieć istotę człowieczeństwa, a także poznać wartości, którymi kierują się ludzie od pokoleń. 

Kim jest Bóg, kto go stworzył?

Według wierzeń Bóg jest bytem, którego nie widać i nikt go nigdy nie stworzył, ponieważ zawsze był. Stwórca jak nazwali go ludzie, zaprojektował ziemię oraz każdy organizm, który na niej żyje. Bóg zasądził pierwsze drzewo, a dzięki jego wytrwałości powstały morza, oceany, góry, a także pustynie.

Ojciec, który jest w niebie, ulepił z ziemi człowieka na jego wzór i podobieństwo, a następnie pozwolił żyć na ziemi. Stwórca dał nam swoje słowo zawarte w Biblii i zaleci go przestrzegać. Opisał w nim dzieje ziemi, dzięki czemu wspomniana książka również zawiera historię świata starożytnego. 

Świat widziany z perspektywy dziecka

Miłość zechciała i miłością się staliśmy, każdy organizm żyjący na planecie Ziemia stworzony został z miłości i do niej po śmierci wraca. Bóg prowadzi każdego człowieka drąga łaski od samego poczęcia, aż do dnia spotkania z nim. 

Podręcznik “Poznaję boży świat” autorstwa Elżbiety Kondrak oraz Krzysztofa Mielnickiego to wprowadzenie do bliższego poznania Boga, oraz jego historii, którą zapoczątkował na ziemi.

Książka pozwoli poznać istotę Jezusa Chrystusa, a także zapoczątkuje wzrost chrześcijańskich wartości w młodym człowieku. Nauczy go miłości do rodziców, kolegów oraz natury i zwierząt. Podręcznik napisany jest prostym językiem, a także uzupełniony został o piękne ilustracje, które przybliżą uczniom Boży świat. Uczeń, czytając podręcznik, rozbudzi swoją kreatywność, pozna modlitwy, a także przygotuje się do pierwszej komunii świętej. Warto pamiętać, że sakramenty są fundamentem prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Stanowią również filar jego codziennego życia blisko Boga.

Daniel